Korporátne

O Nás

O Nás

Tesnenie gumové EPDM je typ tesniaceho materiálu vyrobeného z ethylén-propylén-dien-monoméru (EPDM), ktorý je polymérom s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu, ozónu a chemikáliám.